Podczas akcji zabezpieczania m.in. porosyjskiej dokumentacji w 1919 r. Archiwum Państwowe w Piotrkowie ściśle współpracowało z lokalnymi władzami powiatowymi.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

19 kwietnia 2019

Funkcjonujące od początku 1919 r. Archiwum Państwowe w Piotrkowie miało za zadanie zabezpieczyć znajdującą się w terenie dokumentację wytworzoną przez byłe władze rosyjskie, austro-węgierskie i niemieckie. Głównym „wrogiem” archiwaliów byli m.in. sklepikarze. Wykorzystywali oni pozostawione często w nieładzie przez władze okupacyjne dokumenty jako opakowania dla np. produktów spożywczych – tym samym przyczyniając się mniej bądź bardziej świadomie do niszczenia bezcennych świadectw historii.

Wychodząc naprzeciw akcji zabezpieczania materiałów archiwalnych ówczesne władze powiatu piotrkowskiego wydały w maju 1919 r. obwieszczenie, wzywające ludność do pilnego przekazywania do Archiwum Państwowego w Piotrkowie posiadanej jeszcze przez nich dokumentacji. Były to akta urzędów administracji rosyjskiej sprzed 1914 r., a także materiały wytworzone przez władze okupacyjne w czasie I wojny światowej (1914-1918). W treści wezwania zawarto następującą informację (oryginalna pisownia):

„Zwraca się przytem uwagę, że przedmioty powyższe znajdują się przeważnie u sklepikarzy, którzy takowe używają do opakowania towarów”.

Zapraszamy do zapoznania się z jakże ważnym obwieszeniem piotrkowskiego komisarza rządowego.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-04-19
Data publikacji:2019-04-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Aleksy Piasta
Liczba odwiedzin:652