Jesteś tutaj: Start / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Artykuły

Informacja o udzieleniu zamówienia na „Świadczenie usług sprzątania terenu wokół budynku Archiwum

14 czerwca 2017

Informacja o udzieleniu zamówienia na
„Świadczenie usług sprzątania terenu wokół budynku
Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
wraz z pielęgnacją zieleni"


Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dn. 22.05.2017 udzielono zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30000 euro:

Wykonawcy:
ROKA ZPCH Sp z o.o., ul. Polna 14, 97-300 Piotrków Trybunalski

Uzasadnienie:
Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego w „Zapytaniu ofertowym” kryterium oceny ofert.

Informacja o złożonych ofertach - sprzątanie terenu - Tomaszów

16 maja 2017

Znak sprawy:D.26.3.2017                                                                                        Piotrków Tryb. 16.05.2017

Informacja o złożonych ofertach

W dniu 16.05.2017 r. dokonano otwarcia ofert złożonych w ramach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30000 euro na „Świadczenie usług sprzątania terenu wokół budynku Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim wraz z pielęgnacją zieleni”. (wymagania określone zapytaniu ofertowym z dnia 09.05.2017).

Czytaj więcej o: Informacja o złożonych ofertach - sprzątanie terenu - Tomaszów

Zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług sprzątania terenu wokół budynku Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim”

9 maja 2017

Znak sprawy: D.26.3.2017 Piotrków Tryb., 09.05.2017 r.

Zapytanie ofertowe
na  „Świadczenie usług sprzątania terenu wokół budynku Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim”
(Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza do składania ofert.

Zawiadomienie o wyborze oferty

28 października 2016

D.26.4.2016                                                                                             25.10.2016

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - €“ dostawa sieciowego serwera plików wraz z dyskami dla potrzeb Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim (zamówienie nie przekracza kwoty 30000 euro i jest wyłączone ze stosowania Ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8).  wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

P.P.H.U. Virgo Dariusz Kozłowski, ul. Poziomkowa 6, 97-410 Kleszczów

Cena najkorzystniejszej oferty wynosi: 27613,50 zł, za całość wykonania zamówienia.

Oferta spełnia wymagania zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym, przedstawia cenę, która nie przekracza kwoty jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia tj. 30000,00 zł brutto.

W ww. postępowaniu udział wziął udział 1 wykonawca. Żadna oferta nie została odrzucona, ani żaden wykonawca nie został wykluczony z postępowania.

Zbiorcze zestawienie ofert.

LP

Nawa i adres wykonawcy

Cena (brutto) za całość zamówienia

1

P.P.H.U. Virgo Dariusz Kozłowski, ul. Poziomkowa 6, 97-410 Kleszczów

27613,50 zł

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-13
Data publikacji:2016-01-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Aleksy Piasta
Liczba odwiedzin:8463