Wizyta archiwistów ukraińskich w Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

4 maja 2017

    W dniach 21-22 kwietnia 2017 r. w Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim gościła z wizytą roboczą ośmioosobowa delegacja archiwistów ukraińskich. Pracownicy Państwowego Archiwum Obwodu Mikołajewskiego mieli okazję zarówno do zwiedzenia naszego archiwum, jak również do wymiany doświadczeń oraz zapoznania się z organizacją i zasadami działania naszej instytucji.

    Celem wizyty była wymiana wzajemnych doświadczeń na polu archiwalnym, a także kontynuacja nawiązanej już wcześniej współpracy pomiędzy Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim a archiwami ukraińskimi. W tym celu dr Tomasz Matuszak, dyrektor piotrkowskiego archiwum, a jednocześnie zastępca przewodniczącego zespołu ds. bilateralnej archiwalnej współpracy polsko-ukraińskiej, wystosował oficjalne zaproszenie do dr hab. Larysy Levchenko – dyrektor Państwowego Archiwum Obwodu Mikołajewskiego. Zaowocowało ono przybyciem do Piotrkowa Trybunalskiego licznej delegacji ukraińskiej, w której oprócz Pani Dyrektor znaleźli się również prof. dr hab. Evgenij Sinkievich –Czarnomorski Narodowy Uniwersytet im. Piotra Mohyły w Mikołajewie, a także archiwiści z Mikołajewa: Olena Fedorovych, Maryna Melnyk, Hanna Khoziasheva, Viktorija Nechytailo, Olena Indykova oraz Svitlana Nahorna. Skład delegacji ukraińskiej odzwierciedlał strukturę i zadania realizowane przez archiwum w Mikołajewie, stwarzając dogodne warunki do organizacji prac w grupach roboczych, a tym samym do owocnej wymiany informacji i doświadczeń.

    Bogaty harmonogram wizyty rozpoczął się w dniu 21 kwietnia spotkaniem w pracowni naukowej Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim. Dr Tomasz Matuszak witając Gości wprowadził uczestników spotkania w założenia i plan dwudniowej wizyty. Wspólnie z dr hab. Larysą Levchenko przedstawił ukraińskim archiwistom ich piotrkowskich odpowiedników, zachęcając tym samym do nawiązania bliższych kontaktów zawodowych. Następnie Pani Levchenko wygłosiła odczyt wzbogacony prezentacją multimedialną, omawiając historię, zasób oraz zadania Mikołajewskiego archiwum. Z analogiczną prelekcją wystąpił również dr Tomasz Matuszak. W tej części spotkania nastąpiła wymiana okolicznościowych podarunków. Archiwiści ukraińscy podarowali naszemu archiwum zarówno własne publikacje, jak i dwie klawiatury komputerowe ze znakami alfabetu rosyjskiego, które wykorzystywane będą podczas naszych prac z zakresu retrokonwersji. Również nasze archiwum przekazało na ręce Gości podarunki w postaci publikacji i materiałów promocyjnych.

    Następnie dr Tomasz Matuszak oprowadził Gości po siedzibie archiwum. Zwiedzanie magazynów archiwalnych i pomieszczeń biurowych połączone było ze szczegółowym omówieniem zadań realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne. Z tej okazji piotrkowscy archiwiści przygotowali również prezentację wybranych materiałów archiwalnych, których omówienia dokonał zastępca dyrektora Krzysztof Łapiński. Ważnym punktem dnia były prace w grupach roboczych. Archiwiści ukraińscy mieli możliwość udziału w zadaniach realizowanych przez swych piotrkowskich kolegów. Zagadnienia z zakresu pracy kancelarii, opracowania i zabezpieczenia zasobu, edukacji i popularyzacji, a także szeregu innych zadań sprzyjały wymianie wniosków i doświadczeń. Podczas tego etapu spotkania padło wiele szczegółowych pytań, zaś współpraca okazała się owocna dla przedstawicieli obu archiwów. Ożywione dyskusje kontynuowane były podczas kuluarowych spotkań w przerwie kawowej.

    Wizyta delegacji ukraińskiej spotkała się również z żywym zainteresowaniem ze strony radia i telewizji. Wywiadów dla mediów udzieliła zarówno dr hab. Larysa Levchenko, jak i dr Tomasz Matuszak. Społeczność Piotrkowa mogła śledzić przebieg niecodziennej wizyty w mieście za pośrednictwem audycji radiowych, przekonując się tym samym w jaki sposób nasze archiwum wpisuje się w szeroko pojętą promocję wiedzy o historii „Trybunalskiego Grodu” na szczeblu międzynarodowym, szczególnie w kontekście Jubileuszu 800-lecia.

    Kolejnym punktem dnia był wykład otwarty, współorganizowany przez Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrkowskie Bractwo Akademickie im. Zygmunta I Starego oraz Polskie Towarzystwo Historyczne Koło w Piotrkowie Trybunalskim. Miejscem wydarzenia była siedziba piotrkowskiej uczelni, zaś w roli prelegenta wystąpiła dr hab. Larysa Levchenko, prezentując odczyt pt. „Państwowa Służba Archiwalna Ukrainy. Struktura organizacyjna i zadania”. Zakończeniem pracowitego dnia był bankiet, podczas którego niejako „na gorąco” Goście i gospodarze mieli możliwość dalszych, owocnych konwersacji.

    Równie intensywny był kolejny dzień wizyty. Pierwszym jego etapem była podróż do siedziby naszego Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim. Zwiedzanie obiektu oraz rozmowy z tomaszowskimi archiwistami przebiegały w miłej atmosferze kontynuacji zagadnień dnia poprzedniego. Goście z zainteresowaniem wizytowali zarówno magazyn archiwalny, jak również salę popularyzacji zasobu, czy też pracownię reprografii. Pracownicy Oddziału z jego kierownikiem, dr. Andrzejem Wróblem na czele, chętnie odpowiadali na pytania dotyczące realizowanych zadań i organizacji pracy.

     Dalsza część wizyty odbywała się w plenerze. Korzystając z pobytu w Tomaszowie Mazowieckim, dr Tomasz Matuszak zaprosił Gości do zwiedzenia zaprzyjaźnionej placówki kultury – Skansenu Rzeki Pilicy Filii MCK w Tomaszowie Mazowieckim, a także do rekreacyjnego spaceru w Rezerwacie Przyrody „Niebieskie Źródła”. Chwila wytchnienia potrzebna była do regeneracji sił, zwłaszcza że kolejnym punktem wizyty był udział archiwistów w piotrkowskim Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej dla młodzieżowych drużyn z Polski i Ukrainy, współorganizowanym m.in. przez Fundację „Niedaleko” oraz Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim. W imieniu naszego archiwum, nagrody rzeczowe za zajęcie II miejsca drużynie Wołyń Łuck wręczył dr Tomasz Matuszak.

    Jednym z ważnych akcentów omawianych wydarzeń była również służbowa wizyta w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w której udział wzięli dr Tomasz Matuszak, dr hab. Larysa Levchenko i Maciej Hubka. W dniu 24 kwietnia, podczas spotkania z Prof. UAM dr hab. Ireną Mamczak-Gadkowską – Kierownik Zakładu Archiwistyki, omawiano zagadnienia związane z szeroko rozumianą współpracą archiwalną i możliwością realizacji stażu.

    Wizyta zagranicznych Gości w naszym archiwum okazała się czasem owocnych i intensywnych prac. W kontekście szeroko zakrojonych planów współpracy obu archiwów stanowiła ona ważne wydarzenie. Dziękując ukraińskim archiwistom za odwiedziny, zapraszamy do obejrzenia naszej fotorelacji.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-05-04
Data publikacji:2017-05-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Michał Ordak
Liczba odwiedzin:444