Jesteś tutaj: Start / ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Artykuły

Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego i systemu fotograficznego

20 listopada 2023

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza do składania ofert na:

Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego i systemu fotograficznego na potrzeby Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do 27.11.2023r. do godz. 12.00
na piśmie w siedzibie Zamawiającego:

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Jerozolimska 29,
97-300 Piotrków Tryb.

lub

elektronicznie na adres: kancelaria@piotrkow-tryb.ap.gov.pl

Szczegóły pod adresem:

https://appiotrkow.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne-ponizej-130-000-pln/zakup-sprzetu-komputerowego-elektronicznego-i-systemu-fotograficznego.html

Pod powyższym adresem znajduje się również:
Unieważnienie postępowania

Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb ogrzewania budynku

15 listopada 2023
Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza do składania ofert na:
 
Zapytanie ofertowe
na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb ogrzewania budynku Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie
Mazowieckim przy ul. Spalskiej 120
 
Ofertę można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.11.2023r. do godziny 12.00
 
a) osobiście w siedzibie
Archiwum Państwowe w Piotrkowie Tryb.
ul. Jerozolimska 29, 97-300 Piotrków Tryb.
Kancelaria, 
 
lub
 
b) przesłać na adres:
Archiwum Państwowe w Piotrkowie Tryb.
ul. Jerozolimska 29, 97-300 Piotrków Tryb.
z dopiskiem Oferta dot. sprawy DAG.26.11.2023, 
 
lub
 
c) w wersji elektronicznej na e-mail:
kancelaria@piotrkow-tryb.ap.gov.pl
 
Szczegóły pod adresem:
Pod powyższym adresem znajdują się również:
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty
 

Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego

13 listopada 2023
Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza do składania ofert na:

 Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego
dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy
– Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł netto

Ofertę należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 20.11.2023 r. do godz. 11.00

pocztą elektroniczną na adres:
kancelaria@piotrkow-tryb.ap.gov.pl

lub w zamkniętych kopertach na adres:
Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim,
ul. Jerozolimska 29
97-300 Piotrków Trybunalski

Szczegóły pod adresem:

https://appiotrkow.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne-ponizej-130-000-pln/zakup-i-dostawa-fabrycznie-nowego-samochodu-osobowego.html

Pod powyższym adresem znajduje się również:
Odpowiedź na pytanie nr 1 (koło zapasowe)

Unieważnienie postępowania.

Wykonanie materiałów promocyjnych i reklamowych

6 listopada 2023

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza do składania ofert na:
Wykonanie materiałów promocyjnych i reklamowych oznakowanych logotypami Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do 14.11.2023r. do godz. 12.00 na piśmie w siedzibie
Zamawiającego:

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Jerozolimska 29,
97-300 Piotrków Tryb.

Szczegóły pod adresem:
https://appiotrkow.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne-ponizej-130-000-pln/wykonanie-materialow-promocyjnych-i-reklamowych.html

Pod powyższym adresem znajdują się również:

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o wyborze oferty

Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania

15 grudnia 2022

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza do składania ofert na:


Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania

 

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do 22.12.2022r. do godz. 10.00 na piśmie w siedzibie
Zamawiającego:

Archiwum Państwowe w Piotrkowie
Trybunalskim ul. Jerozolimska 29,
97-300 Piotrków Tryb.

lub

elektronicznie na adres: kancelaria@piotrkow-tryb.ap.gov.pl

Szczegóły pod adresem:

 
Pod powyższym adresem znajdują się również:
Informacja z otwarcia ofert.
Informacja o wyborze oferty.
 

Zapytanie ofertowe - sprzątanie pomieszczeń biurowych

8 grudnia 2022

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza do składania ofert na:
„Świadczenie usługi polegającej na utrzymaniu czystości w budynkach i na terenie przyległym
do budynków Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim”

Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: kancelaria@piotrkow-tryb.ap.gov.pl
w terminie do dnia 15.12.2022r. do godziny 12:00.

Szczegóły pod adresem:
https://appiotrkow.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne-ponizej-130-000-pln/zapytanie-ofertowe-sprzatanie-pomieszczen-biurowych.html

Pod tym adresem znajduje się również:

Sprostowanie zapytania ofertowego.

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-13
Data publikacji:2016-01-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Aleksy Piasta
Liczba odwiedzin:72168