Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna

Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych zgromadzonych w Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim jest Dyrektor Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim. Siedzibą Dyrektora jest Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Jerozolimska 29, 97-300 Piotrków Trybunalski. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 44 649-69-71; adresu e-mail: kancelaria@piotrkow-tryb.ap.gov.pl
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@piotrkow-tryb.ap.gov.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celach:

-  udzielenia odpowiedzi na złożone pismo zgodnie z zapisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 r. poz. 217),

-  realizacji złożonego w czytelni Archiwum zamówienia użytkownika na udostępnienie materiałów archiwalnych, książek i czasopism,

-  realizacji złożonego zamówienia na wykonanie kopii,

-  rozpatrzenia przedstawionej oferty zakupu materiałów archiwalnych,

- wystawiania i przechowywania rachunków za wykonane usługi związane z realizacją odpowiedzi na złożone pismo lub złożonym zamówieniem wykonania kopii. 

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców upoważnionych do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu, czyli wymagany przepisami prawa okres archiwizacji zgodny z kategorią archiwalną, wynikającą z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim.
 3. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje:
  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych).

 1. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 2. Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-05-24
Data publikacji:2018-05-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Michał Ordak
Liczba odwiedzin:10829