ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


 

Artykuły

Świadczenie usługi polegającej na utrzymaniu czystości

13 grudnia 2023

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza do składania ofert na:

Świadczenie usługi polegającej na utrzymaniu czystości w budynkach i na terenie przyległym do budynków Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do 20.12.2023r. do godz. 11.00

elektronicznie na adres: kancelaria@piotrkow-tryb.ap.gov.pl

Szczegóły pod adresem:
https://appiotrkow.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne-ponizej-130-000-pln/swiadczenie-uslugi-polegajacej-na-utrzymaniu-czystosci.html

Pod powyższym adresem znajdują się również:
Informacja o złożonych ofertach
Informacja o wyborze oferty

Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego i systemu fotograficznego

1 grudnia 2023

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza do składania ofert na:

Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego i systemu fotograficznego na potrzeby Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do 08.12.2023r. do godz. 10.00

na piśmie w siedzibie Zamawiającego:

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Jerozolimska 29,
97-300 Piotrków Tryb.

lub

elektronicznie na adres: kancelaria@piotrkow-tryb.ap.gov.pl

Szczegóły pod adresem:
https://appiotrkow.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne-ponizej-130-000-pln/827315_zakup-sprzetu-komputerowego-elektronicznego-i-systemu-fotograficznego.html

Pod powyższym adresem znajdują się również:
Informacja o złożonych ofertach
Informacja o wyborze oferty

Zakup i dostawa materiałów ochronnych na archiwalia

30 listopada 2023

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza do składania ofert na:

 „Zakup i dostawa materiałów ochronnych na archiwalia dla Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim”

Ofertę należy złożyć w terminie do 7.12.2023. do godziny 10:00
(przedłużono do  8.12.2023r. do godziny 12:00):

na piśmie w siedzibie Zamawiającego:

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Jerozolimska 29,
97-300 Piotrków Tryb.

lub

elektronicznie na adres:
kancelaria@piotrkow-tryb.ap.gov.pl

Szczegóły pod adresem:
https://appiotrkow.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne-ponizej-130-000-pln/zakup-i-dostawa-materialow-ochronnych-na-archiwalia.html

Pod powyższym adresem znajduje się również:
Odpowiedź na pytanie nr 1 wraz z przedłużeniem terminu

Informacja o złożonych ofertach
Informacja o wyborze oferty

Opracowanie, wydruk wystawy i katalogu

28 listopada 2023

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza do składania ofert na:

 „Opracowanie, wydruk wystawy i katalogu dla Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim”

Ofertę należy złożyć w terminie do 5.12.2023. do godziny 10:00:

na piśmie w siedzibie Zamawiającego:

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Jerozolimska 29,
97-300 Piotrków Tryb.

lub

elektronicznie na adres:
kancelaria@piotrkow-tryb.ap.gov.pl

 z dopiskiem
„Opracowanie, wydruk wystawy i katalogu dla Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim”

Szczegóły pod adresem:
https://appiotrkow.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne-ponizej-130-000-pln/opracowanie-wydruk-wystawy-i-katalogu.html

Pod powyższym adresem znajduje się również:
Informacja o wyniku postępowania.

Wykonanie materiałów promocyjnych i reklamowych

27 listopada 2023

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza do składania ofert na:

„Wykonanie materiałów promocyjnych i reklamowych oznakowanych logotypami Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim - postępowanie nr 2”

Ofertę należy złożyć w terminie do 04.12.2023r. do godz. 11.00:

na piśmie w siedzibie Zamawiającego:
Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Jerozolimska 29,
97-300 Piotrków Tryb.

w kopercie opatrzonej napisem:

Oferta na
„Wykonanie materiałów promocyjnych i reklamowych oznakowanych logotypami
Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim "

lub
elektronicznie na adres: kancelaria@piotrkow-tryb.ap.gov.pl

Szczegóły pod adresem:
https://appiotrkow.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne-ponizej-130-000-pln/824713_wykonanie-materialow-promocyjnych-i-reklamowych.html

Pod powyższym adresem znajdują się również:

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o wyborze oferty

Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego

21 listopada 2023

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza do składania ofert na:

Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego
dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy
– Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł netto


Ofertę należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 28.11.2023 r. do godz. 11.00

pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@piotrkow-tryb.ap.gov.pl

lub w zamkniętych kopertach na adres:

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim,
ul. Jerozolimska 29,
97-300 Piotrków Trybunalski.
 
Szczegóły pod adresem:
https://appiotrkow.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne-ponizej-130-000-pln/821641_zakup-i-dostawa-fabrycznie-nowego-samochodu-osobowego.html

Pod powyższym adresem znajdują się również:
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-13
Data publikacji:2016-01-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Aleksy Piasta
Liczba odwiedzin:72173