Jesteś tutaj: Start / Wystawy on-line

Wystawy on-line

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zbiory kartograficzno-geodezyjne w zasobie Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim

19 kwietnia 2018

Spośród wielu rodzajów dokumentacji, pod względem formy i treści wyróżnia się dokumentacja kartograficzna. Archiwalne mapy i plany niosą ze sobą nie tylko poważny ładunek informacyjny o zmianach w krajobrazie historycznym, lecz poprzez nierzadko barwną i atrakcyjną dla oka postać fizyczną, chętnie wykorzystywane są na potrzeby wystaw, czy też publikacji źródłowych.

Czytaj więcej o: Zbiory kartograficzno-geodezyjne w zasobie Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim

Spuścizna Michała Rawity-Witanowskiego. Obraz Piotrkowa i jego mieszkańców

23 lutego 2018

Wśród wielu postaci, które swym życiem i pracą współtworzyły historię Piotrkowa Trybunalskiego, poczesne miejsce zajmuje Michał Rawita-Witanowski. Archiwalnym śladem jego działalności jako historyka i działacza społecznego jest spuścizna przechowywana w zasobie Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim. Za pośrednictwem niniejszej ekspozycji pragniemy zaprezentować zarówno przykłady różnorodnych materiałów archiwalnych stanowiących ową spuściznę, jak i postać jej autora. Zapoznając się z kolejnymi obiektami ukazanymi na naszej wystawie można poświęcić się nie tylko ogólnej refleksji nad dziejami Piotrkowa, lecz również nad życiem i działalnością Michała Rawity-Witanowskiego – autora „Monografii Piotrkowa Trybunalskiego”. Praca ta ukazała się po raz pierwszy drukiem w 2017 r., w opracowaniu dr. Piotra Głowackiego (pracownika Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim), dzięki staraniom Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim.

Czytaj więcej o: Spuścizna Michała Rawity-Witanowskiego. Obraz Piotrkowa i jego mieszkańców

Dokumentacja partii i organizacji politycznych w zasobie Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim

8 listopada 2017

Partie i organizacje polityczne odgrywały i odgrywają nadal istotną rolę we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego, społecznego i politycznego, przede wszystkim w skali całego kraju, oddziałując zarazem na województwa, powiaty, miasta i wsie.

W Polsce po zakończeniu II wojny światowej dominującą rolę odgrywała najpierw Polska Partia Robotnicza, następnie Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Choć nie dysponowała legitymacją pochodzącą z demokratycznych wyborów, sprawowała ona decydującą rolę w polityce, życiu społecznym, gospodarczym. PZPR miała zasadniczy wpływ na wszystkie decyzje i uchwały podejmowane przez władze, instytucje gospodarcze i kulturalne. Mocno oddziaływała na stronnictwa satelickie – Stronnictwo Demokratyczne i Zjednoczone Stronnictwo Ludowe. Myślą przewodnią niniejszej ekspozycji jest prezentacja tej właśnie części zasobu Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim, ukazanej przez pryzmat wybranych dokumentów.

Czytaj więcej o: Dokumentacja partii i organizacji politycznych w zasobie Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim

Akta Stanisława Srzednickiego - W stulecie utworzenia Sądu Najwyższego w 1917 roku

14 lipca 2017

            Rok 2017 niesie ze sobą wiele ważnych rocznic. Tytuł niniejszej wystawy w pewien sposób nawiązuje do dwóch z nich. W skali ogólnopolskiej jest to stulecie utworzenia Sądu Najwyższego w 1917 r. Dla piotrkowian zaś wiąże się on z Jubileuszem 800-lecia Piotrkowa. Punktem wspólnym dla obu zagadnień jest zarówno postać Stanisława Srzednickiego, jak również materiały archiwalne przechowywane w zasobie Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim. Aby przekonać się o tym, wystarczy zapoznać się z przygotowaną przez nas ekspozycją.

Czytaj więcej o: Akta Stanisława Srzednickiego - W stulecie utworzenia Sądu Najwyższego w 1917 roku

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-12-29
Data publikacji:2015-12-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:43997