Międzynarodowa wymiana myśli i poglądów

16 kwietnia 2021

W dniu 25 marca 2021 roku w siedzibie Czarnomorskiego Narodowego Uniwersytetu im. P. Mohyły w Mikołajowie na Ukrainie, zorganizowano międzynarodowe spotkanie on-line „Stosunki ukraińsko-polskie - rozwój naukowego dialogu” („Українсько-польскі відносини й розвиток наукового діалогу”). Punktem wyjścia do dyskusji była prezentacja rozprawy habilitacyjnej doc. dr hab. Olgi Morozovej – dyrektor Instytutu Polonistyki CzNU – Дослідження історії України першої половини ХХ ст. в сучасній польській історіографії: напрямки, концепції, дискусі.

W spotkaniu, obok przedstawicieli CzNU i innych ukraińskich ośrodków akademickich, udział ze strony polskiej wzięli: Mateusz Marszałek – przedstawiciel Konsulatu RP w Odessie, prof. Tadeusz Srogosz, prof. Andrzej Strojnowski, dr Norbert Morawiec – przedstawiciele Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, prof. Adam Perłakowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prof. Marek Mikołajczyk z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dr Tomasz Matuszak – dyrektor Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Doc. Morozova zaprezentowała prace nad rozprawą habilitacyjną, w tym kontakty z ośrodkami naukowymi i archiwami w Polsce. Następnie głos zabrali recenzenci oraz przedstawiciele różnych środowisk, odnosząc się do poruszanych zagadnień. Dr Tomasz Matuszak wziął aktywny udział w dyskusji podkreślając rolę i znaczenie archiwów w badaniach naukowych. Nawiązał również do bogatej współpracy piotrkowskiego archiwum z CzNU. Publikacja doc. Olgi Morozovej niewątpliwie ukaże nowe spojrzenie na stosunki ukraińsko-polskie.

Relację telewizyjną z obrad obejrzeć można na kanale YouTube - Petro Mohyla TV, zaś omówienie wraz z fotorelacją opublikowano na witrynie internetowej CzNU.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-04-16
Data publikacji:2021-04-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Aleksy Piasta
Liczba odwiedzin:391