Ukraińskie ślady na ziemi piotrkowskiej - Українські сліди на пйотрковській землі

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

19 maja 2022

W przestrzeni miejskiej Piotrkowa Trybunalskiego – w parku im. św. Jana Pawła II (przy ul. J. Słowackiego) pojawiła się nowa ekspozycja archiwalna. Wystawa pt. „Ukraińskie ślady na ziemi piotrkowskiej. Dokumenty z zasobu Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim” (Українські сліди на пйотрковській землі Документи Державного архіву в Пйотркові Трибунальському), opracowana została w wyniku współpracy Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim i Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Celem wystawy jest przybliżenie, szerokiemu gronu odbiorców, wydarzeń związanych z dziejami relacji polsko-ukraińskich w I połowie XX wieku – ukazanych z piotrkowskiej perspektywy. Na barwnej wystawie, liczącej dwadzieścia cztery plansze bogato ilustrowane materiałami archiwalnymi, ukazana została dokumentacyjna spuścizna kontaktów polsko-ukraińskich na ziemi piotrkowskiej w początkach XX wieku. Zarówno komentarze historyczne, jak i opisy poszczególnych dokumentów sporządzone zostały w dwóch wersjach językowych: polskiej i ukraińskiej, dzięki czemu wystawa ta stanowi przystępną podróż po wspólnej historii.

Idea upamiętnienia ukraińskich śladów na ziemi piotrkowskiej – jako dziejowych symboli wzajemnych polsko-ukraińskich kontaktów, jak również historii wspólnego dzielenia trudów życia – stała się kanwą wystawy. Wspólne polsko-ukraińskie dziedzictwo historyczne i koleje losów Ukraińców na ziemi piotrkowskiej nabierają nowego wymiaru w 2022 r., kiedy po raz kolejny braterstwo i ludzka życzliwość odgrywają kluczową rolę w sprostaniu wyzwaniom trudnych czasów.

Wszystkie prezentowane na wystawie dokumenty ukazują trudne historie ludzi – nierzadko całych rodzin – których zmienne koleje losu rzuciły daleko od rodzinnych stron. Bez względu na to, czy byli oni cywilnymi uchodźcami wojennymi z lat „Wielkiej Wojny” 1914-1918, żołnierzami armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, czy też osobami szukającymi na ziemiach polskich schronienia przed represjami politycznymi ze strony komunistów – ich cząstkowe historie stanowią ważny obraz, wpisujący się w relacje między sąsiednimi narodami. Liczne fotografie, utrwalone w dokumentacji nazwiska, odciski pieczęci ukraińskich instytucji – są bezcennymi świadectwami historii, wartymi nie tylko badań naukowych, lecz również godnymi zainteresowania dla osób poszukujących informacji o losach swych przodków. Pamięć o wspólnym dziedzictwie historycznym i kulturalnym jest szczególnie ważna zwłaszcza w kontekście wyzwań współczesnego świata.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-05-19
Data publikacji:2022-05-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Maciej Hubka
Liczba odwiedzin:896