Wojna w obronie Konstytucji 3 Maja 1791 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

26 lipca 2021

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja 1791 r. było jedną ostatnich – lecz nie ostatnią – próbą ratunku dla Rzeczypospolitej. Próby te w naturalny sposób budziły sprzeciw mocarstw ościennych, oraz tych środowisk w Polsce, które z różnych względów nie były zainteresowane umocnieniem państwa. Z tych powodów rok 1792 przyniósł wojnę.

Polscy przeciwnicy reform państwowych, działając pod wpływem politycznym Rosji, utworzyli w maju 1792 r. związek, którzy przeszedł do historii pod nazwą konfederacji targowickiej. Targowiczanie do realizacji swych celów potrzebowali wsparcia carycy Katarzyny II. Sytuacja rozwijała się w szybkim tempie, gdyż jeszcze w tym samym miesiącu na tereny Rzeczypospolitej wtargnęły dwa korpusy rosyjskie o łącznej sile niemal 100 tysięcy żołnierzy. Przeciw nim stanęło do walki ok. 70 tysięcy, w dużej mierze niedawno zwerbowanych rekrutów.

Walki z przeważającym i lepiej przygotowanym przeciwnikiem ówczesne wojsko polskie prowadziło ze zmiennym szczęściem, na miarę swoich sił. Mimo zwycięstwa w bitwie pod Zieleńcami (18 czerwca 1792 r.) oraz twardej obrony pod Dubienką (18 lipca 1792 r.), armia polska zdolna do dalszych działań porzucona została przez swego nominalnego wodza – króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Król Polski w dniu 24 lipca 1792 r. przeszedł do obozu targowiczan i nakazał złożenie broni oddziałom walczącym z inwazją rosyjską. Tym samym wojna została przegrana, co otworzyło drogę do dalszych, już znacznie odważniejszych poczynań zaborców i niedługiego końca przedrozbiorowej Polski.

Jako ilustrację tym prazem prezentujemy plan miasta Piotrkowa z 1786 r. Mimo, że nie jest to bezpośrednie nawiązanie do omawianej wojny, to jednak obraz dawnego Piotrkowa – miasta jakże ważnego w dziejach ustroju i państwa polskiego – może być doskonałym materiałem do ogólnej refleksji nad schyłkiem nie tak dawnej świetności.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Plan miasta Piotrkowa z 1786 roku.

    Plan miasta Piotrkowa z 1786 roku.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-07-26
Data publikacji:2021-07-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Aleksy Piasta
Liczba odwiedzin:370