Forum dyskusyjne - „Kształcenie archiwistów i zarządców dokumentacji w dobie pandemii”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

20 kwietnia 2021

W dniu 26 marca 2021 r. w godzinach 10.00-14.00 miało miejsce spotkanie on-line specjalistów zajmujących się szeroko rozumianą edukacją archiwistów. Forum zostało zorganizowane przez Sekcję Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, a udział w nim wzięli przedstawiciele: Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Łódzkiego, Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej i Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Spotkanie zostało podzielone na następujące panele: 1. Metodyka opracowania: dokumentacja aktowa i nieaktowa; 2. Paleografia/neografia; 3. Metodyka udostępniania; 4. Edukacja i popularyzacja; 5. Digitalizacja; 6. Kancelaria i współczesna biurowość; 7. EZD i nowoczesne technologie w biurze i archiwum; 8. Seminarium podyplomowe; 9. Studia podyplomowe; 10. Objazd naukowy i praktyki archiwalne (ten ostatni z przyczyn niezależnych nie odbył się).

Problematykę kształcenia w dobie pandemii w ramach studiów podyplomowych zaprezentowali wspólnie dr Ilona Florczak (UŁ) i dr Tomasz Matuszak (APPT) na przykładzie studiów podyplomowych „Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją” realizowanych od trzech lat w ramach Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Dr Tomasz Matuszak jest członkiem zarządu SEA SAP, wykładowcą i egzaminatorem KCEA SAP, a od ponad dwudziestu lat aktywnym dydaktykiem. Od trzech lat współpracuje z Uniwersytetem Łódzkim w ramach realizowanych studiów podyplomowych. Wspólna dyskusja i wymiana doświadczeń była niezwykle ciekawa i inspirująca dla wszystkich uczestników spotkania.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Forum

    Forum

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-04-20
Data publikacji:2021-04-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Aleksy Piasta
Liczba odwiedzin:299