Jesteś tutaj: Start / Publikacje / Wydawnictwa

Wydawnictwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

INFORMACJA

dla osób zainteresowanych zakupem wydawnictw Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim

 

- wszelkie zapytania o dostępność książek prosimy kierować drogą mailową na adres poczty elektronicznej: kancelaria@piotrkow-tryb.ap.gov.pl 

- opłaty za zakup książek prosimy uiszczać na podany poniżej rachunek bakowy 

- istnieje możliwość osobistego odbioru książek w siedzibie archiwum po wcześniejszym uzgodnieniu i dokonaniu wpłaty.

 

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Jerozolimska 29, 97-300 Piotrków Trybunalski

11 1010 1371 0077 1922 3100 0000

Tytułem: zakup publikacji

 

Wszelkie pytania dotyczące zakupu, dokonywania rozliczeń itp. prosimy kierować drogą korespondencji mailowej na na adres poczty elektronicznej: kancelaria@piotrkow-tryb.ap.gov.pl

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi wydawnictwami.

Artykuły

Przejdź do - Dzieje Rozprzy w źródłach archiwalnych

Dzieje Rozprzy w źródłach archiwalnych

11 kwietnia 2017

Tomasz Matuszak, Aleksy Piasta, Maciej Hubka, Dzieje Rozprzy w źródłach archiwalnych. Dokumenty z zasobu Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Gmina Rozprza, Piotrków Trybunalski – Rozprza 2016, ss. 155 + DVD, ISBN 978-83-944309-0-0.

 

Książka opracowana przez dr. Tomasza Matuszaka, dr. Aleksego Piastę oraz Macieja Hubkę stanowi wydawnictwo źródłowe dotyczące dziejów Rozprzy, ukazanych przez pryzmat materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Piotrowie Trybunalskim. Edycja ponad stu dokumentów opatrzona została obszernym wprowadzeniem zawierającym zarys dziejów gminy i miasta Rozprza, zarysem dziejów i działalności Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim oraz charakterystyką zasobu archiwum pod kątem badań dziejów Rozprzy.

Czytaj więcej o: Dzieje Rozprzy w źródłach archiwalnych
Przejdź do - Conventa et Parlamenta. Studia i szkice z dziejów parlamentaryzmu

Conventa et Parlamenta. Studia i szkice z dziejów parlamentaryzmu

11 kwietnia 2017

Conventa et Parlamenta. Studia i szkice z dziejów parlamentaryzmu, pod red. Tomasza Matuszaka, Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 2015, ss. 171, ISBN 978-83-936511-5-3.

Książka ta stanowi zbiór studiów i szkiców z dziejów parlamentaryzmu polskiego i szerzej rozumianego parlamentaryzmu światowego. Oprócz tekstów poświęconych rozwojowi sejmu polskiego w kolejnych jego odsłonach, w niniejszym tomie prześledzić można również funkcjonowanie sejmików szlacheckich, działanie takich organów władzy jak osiemnastowieczna Rada Nieustająca, czy prace Sejmu Wielkiego u schyłku I Rzeczypospolitej. Dla archiwistów interesujące zapewne będą opracowania poświęcone zachowanym pamiątkom przeszłości – źródłom archiwalnym, bezpośrednio związanym z funkcjonowaniem sejmów, jak i te które zachowały się w archiwach rodowych gromadzonych w archiwach państwowych. Ostatnią grupę stanowią teksty poświęcone funkcjonowaniu parlamentów i efektów ich prac w największych państwach starego i nowego świata – Rosji i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Czytaj więcej o: Conventa et Parlamenta. Studia i szkice z dziejów parlamentaryzmu
Przejdź do - Obrazy Września. Region i społeczeństwo w czasie II wojny światowej, pod red. Andrzeja Wróbla, Piotrków Trybunalski – Ujazd 2015

Obrazy Września. Region i społeczeństwo w czasie II wojny światowej, pod red. Andrzeja Wróbla, Piotrków Trybunalski – Ujazd 2015

11 kwietnia 2017

Obrazy Września. Region i społeczeństwo w czasie II wojny światowej, pod red. Andrzeja Wróbla, Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe, Piotrków Trybunalski – Ujazd 2015, ss. 173, ISBN 978-83-936511-7-7 (APPT), 978-83-942655-0-2 (GOK).

Książka stanowi zbiór studiów i szkiców dotyczących wydarzeń z lat II wojny światowej, ukazanych na wybranych przykładach z terenów centralnej Polski. Na tom składa się osiem artykułów, wzbogaconych zestawieniem bibliograficznym, indeksami oraz aneksem w postaci zdjęć ukazujących działania wojenne w rejonie Ujazdu. Autorzy poszczególnych materiałów – historycy i archiwiści, podjęli się ukazania najnowszego stanu badań w omawianym zakresie. Istotny element publikacji stanowią teksty dotyczące bazy źródłowej – omawiające materiały archiwalne oraz prezentujące wybór relacji dotyczących działań wojennych z września 1939 r.

Czytaj więcej o: Obrazy Września. Region i społeczeństwo w czasie II wojny światowej, pod red. Andrzeja Wróbla, Piotrków Trybunalski – Ujazd 2015
Przejdź do - Kiedy się wypełniły dni... Wrzesień 1939 r. na ziemi piotrkowskiej

Kiedy się wypełniły dni... Wrzesień 1939 r. na ziemi piotrkowskiej

13 marca 2018

Kiedy się wypełniły dni... Wrzesień 1939 r. na ziemi piotrkowskiej, oprac. Zygmunt Matuszak, Tomasz Matuszak, Maciej Hubka, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Warszawa – Piotrków Trybunalski 2014, ss. 111, ISBN 978-83-62421-97-8 (NDAP), 978-83-936511-3-9 (APPT).

Czytaj więcej o: Kiedy się wypełniły dni... Wrzesień 1939 r. na ziemi piotrkowskiej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-23
Data publikacji:2016-01-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Robert Hałaczkiewicz
Liczba odwiedzin:24095