ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


 

Artykuły

Zapytanie ofertowe - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

30 listopada 2021

Archiwum  Państwowe  w  Piotrkowie  Trybunalskim  zaprasza  do  składania  ofert  na: 

Zakup  sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania na potrzeby Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim.

 Ofertę  cenową  należy  złożyć  w  terminie  do  07.12.2021r.  do  godz.  12.00  
na  piśmie  w  siedzibie Zamawiającego:

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Jerozolimska 29,
97-300 Piotrków Tryb.
lub
elektronicznie na adres
:
kancelaria@piotrkow-trb.ap.gov.pl

 Szczegóły i formularz pod adresem:

https://appiotrkow.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne-ponizej-130-000-pln/zapytanie-ofertowe-zakup-sprzetu-komputerowego-i-oprogramowania.html

Zapytanie ofertowe - dostawa oleju opałowego

8 listopada 2021

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza do składania ofert na:

 „Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb ogrzewania budynku Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 120”

 

Ofertę można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.11.2021r. :

a) osobiście w siedzibie

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Tryb.

ul. Jerozolimska 29, 97-300 Piotrków Tryb.

Kancelaria, lub

b)przesłać na adres:

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Tryb.

ul. Jerozolimska 29, 97-300 Piotrków Tryb.

z dopiskiem Oferta dot. sprawy AZP.26.18.2021., lub

c) w wersji elektronicznej na e-mail:

kancelaria@piotrkow-tryb.ap.gov.pl

Oferta otrzymana po wymaganym terminie nie będzie rozpatrywana.

 

Szczegóły i formularz ofertowy pod adresem:

https://appiotrkow.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne-ponizej-130-000-pln/zapytanie-ofertowe-dostawa-oleju-opalowego.html

Pod podanym adresem znajdują się również:

Informacja z otwarcia ofert

oraz

Informacja o wyborze oferty.

 

 

Zapytanie ofertowe - utrzymanie czystości

4 listopada 2021

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza do składania ofert na:

 

„Świadczenie usługi polegającej na utrzymaniu czystości w budynkach i na terenie przyległym do budynków Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim”

 

Ofertę należy przesłać do Zamawiającego e-mailem na adres: kancelaria@piotrkow-tryb.ap.gov.pl
w terminie do końca dnia 15.11.2021r.

 

Szczegóły i formularz ofertowy pod adresem:

zapytanie-ofertowe-utrzymanie-czystosci

Pod podanym adresem znajdują się również:

Informacja z otwarcia ofert
oraz
Informacja o wyborze oferty.

Zapytanie ofertowe - Wykonanie remontu drogi dojazdowej do budynku

7 września 2021

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza do składania ofert na:

Wykonanie remontu drogi dojazdowej do budynku Archiwum w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim zlokalizowanej przy ul. Spalskiej 120.

Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:


w terminie do 21.09.2021r. do godz. 12.00 na piśmie w siedzibie Zamawiającego:


Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Jerozolimska 29,
97-300 Piotrków Tryb.
lub
Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Spalska 120
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Szczegóły pod adresem:

https://appiotrkow.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne-ponizej-130-000-pln/zapytanie-ofertowe-wykonanie-remontu-drogi-dojazdowej-do-budynku.html

Poniżej również:

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-13
Data publikacji:2016-01-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Aleksy Piasta
Liczba odwiedzin:52084