Przywilej króla Zygmunta Augusta dla miasta Piotrkowa z 1569 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

7 maja 2021

W zasobie Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim przechowywany jest zespół o nazwie „Nadania i przywileje królewskie miasta Piotrkowa”. Każdy z badaczy najdawniejszych dziejów naszego miasta powinien obowiązkowo zapoznać się z jego zawartością, ponieważ znajdują się w nim zachowane do naszych czasów dyplomy królewskie miasta Piotrkowa. W przypadku poruszanej przez nas tematyki, dyplomy te wpisują się w kontekst dziejów państwa i prawa. Dziś prezentujemy pierwszy z nich.

Podziwiając „starożytną” postać dokumentu, oraz zachowany odcisk pieczęci monarszej, oddajmy głos samemu źródłu...

1569 R-ku dnia 20 kwietnia w Lublinie przywilej tegoż króla Zygmunta Augusta, w którym porządek obierania Burmistrzów i Radźców opisuje i aprobuje. Aprobację Burmistrza J. Panu Staroście Piotrkowskiemu w moc dając, a zarazem z tychże kandydatów Radźców dwu potwierdzać pozwala. Burmistrz i Rajce przysięgę wierności swojej w obecności Rajców ustępujących i starszych z pospólstwa dokonać powinni. Ciż Rajce powinni robić rachunki z pieniędzy tak zebranych jak i wydanych i przed uwolnieniem z obowiązków zdać wobec wszystkich obywateli sprawę ze swego urzędowania. Tymże przywilejem warowano ażeby Żydzi w Mieście Piotrkowie nie mieszkali i żadnych kupi oprócz Jarmarków nie odprawowali: tenże sam przywilej nakazuje, aby mieszczanie piotrkowscy od sądów tak Pana Starosty jako i Podstarościego wolni byli i żeby ich w żadnym przypadku do Jurysdykcji swej nie pociągali, ale tu w Ratuszu w miejscu odpowiednim zgodnie z przywilejami sądzili. Specyfikuje tymże przywilejem, aby żaden nad wolą Radziec Miejski nie musiał i nie ważył się na przedmieściu piw szynkować lubo że ważyć pod grozą utraty tego piwa i zapłacenia 3 grzywien kary.

Tekst na podstawie: Najstarsze Dokumenty Miasta Piotrkowa, Katalog wystawy z okazji 600-lecia nadania miastu prawa magdeburskiego 1404-2004, oprac. M. Gąsior, Piotrków Trybunalski 2004, s. 7.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-05-07
Data publikacji:2021-05-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Aleksy Piasta
Liczba odwiedzin:733