Ograniczenie działalności archiwów państwowych do odwołania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

26 marca 2020

W związku z informacją Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 11 marca 2020 r. o czasowym ograniczeniu działalności archiwów państwowych oraz kolejnymi zmianami przepisów prawnych w zakresie zwalczania panującej w Polsce epidemii, w tym wydanym przez Ministra Zdrowia rozporządzeniem z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491), a następnie zmieniającym je rozporządzeniem z dnia 24 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 522), informujemy, że ograniczenie działalności archiwów państwowych obowiązuje do odwołania.

W odniesieniu do archiwów państwowych przepisy rozporządzenia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii powinny być rozumiane jako  ustanawiające trwający czasowo, ale całkowity zakaz działalności archiwów w ujęciu przedmiotowym, tj. w dziedzinach określonych w Polskiej Klasyfikacji Działalności 91.0  (por. § 6 ust. 1 pkt 2 i § 7 ust. 1 pkt 1). W konsekwencji działalność taka jak gromadzenie, porządkowanie i udostępnianie materiałów archiwalnych w czytelniach nie może być przez archiwa państwowe wykonywana do odwołania. W dalszym ciągu utrzymany jest zakaz organizacji wydarzeń z udziałem gości zewnętrznych oraz prowadzenia lekcji archiwalnych dla szkół i studentów.

Powyższy zakaz nie dotyczy natomiast innej merytorycznej działalności archiwów państwowych, jak również czynności związanych z utrzymaniem i zarządzaniem archiwum państwowym w koniecznym zakresie. Sposób realizacji tych działań powinien w maksymalnym stopniu uwzględniać cele służące zwalczaniu epidemii.

Oryginał:

https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/5154-ograniczenie-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-archiw%C3%B3w-pa%C5%84stwowych-do-odwo%C5%82ania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-03-26
Data publikacji:2020-03-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Michał Ordak
Liczba odwiedzin:333