Zanim Archiwum Państwowe w Piotrkowie znalazło swą siedzibę w gmachu Sądu Okręgowego w Piotrkowie, zajmowało liczne pomieszczenia na terenie miasta

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

11 lipca 2019

Trudna sytuacja lokalowa archiwum wymagała w latach trzydziestych XX stulecia pilnego rozwiązania. W tym czasie piotrkowskie archiwum mieściło się w kilku pomieszczeniach na terenie miasta, co utrudniało realizowanie zadań przez jedyne wówczas na terenie województwa łódzkiego archiwum państwowe.

Szerszy obraz sytuacji lokalowej archiwum zaprezentowany został w piśmie, które w lipcu 1933 r. Witold Suchodolski – Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, skierował do Urzędu Wojewódzkiego – Dyrekcji Okręgowej Robót Publicznych w Łodzi. W dokumencie tym stwierdzono, że Archiwum Państwowe w Piotrkowie dysponuje aż sześcioma lokalami przeznaczonymi na potrzeby magazynów – trzy z nich miesiły się przy ul. Piłsudskiego nr 55, kolejne dwa w budynku nr 71 przy tej samej ulicy, zaś jeden w budynku przy ul. Słowackiego 5. Ponadto archiwum wynajmowało jeszcze inne pomieszczenia, nie zawsze zabezpieczone dostatecznie przed ogniem, a ponadto generujące znaczne koszty najmu.

 Prezentowany dokument w swej wymowie zawiera ważną konkluzję – „W takim stanie rzeczy skomasowanie magazynów Archiwum Piotrkowskiego w jednym budynku, zwłaszcza państwowym, jest bardzo pożądane zarówno ze względów bezpieczeństwa zasobów archiwalnych, jak i ze względów oszczędnościowych oraz dla ułatwienia urzędowych czynności archiwalnych”. W dalszej części pisma odnaleźć można starania realizacji tej wizji. Ostatecznie jednak dopiero tuż przed wybuchem II wojny światowej Archiwum Państwowe w Piotrkowie znalazło swą siedzibę w gmachu sądu okręgowego, gdzie mieści się do dziś.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-07-11
Data publikacji:2019-07-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Aleksy Piasta
Liczba odwiedzin:256