Wielkim problemem Archiwum Państwowego w Piotrkowie doby międzywojnia były warunki lokalowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

11 lipca 2019

Archiwum Państwowe w Piotrkowie od samego początku swego funkcjonowania działało w bardzo trudnych warunkach materialnych i lokalowych. Oprócz zawsze pożądanego komfortu pracy nielicznej obsady kadrowej, fundamentalne znaczenie miały warunki przechowywania zasobu archiwalnego i biblioteki.

Problemy te w sposób w sposób obiektywny i rzeczowy dostrzegł dr Aleksy Bachulski – kustosz Archiwum Skarbowego w Warszawie, który w 1933 r. wizytował Archiwum Państwowe w Piotrkowie. Stwierdził on, że „[…] sprawa lokalów Archiwum Piotrkowskiego wymaga obecnie najbaczniejszej uwagi i pilnej poprawy. Rozrzucenie lokalów oraz nie dość ekonomiczne ich wyzyskanie nastręcza w pracy dużo trudności fizycznych, które z natury rzeczy utrudniają urzędowanie, jako takie”.

Pewne sugestie poprawy sytuacji zawarte zostały w prezentowanym piśmie z dnia 12 kwietnia 1933 r., które Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego skierowało do Archiwum Państwowego w Piotrkowie. W dokumencie tym można odnaleźć sugestie dotyczące analizy wykorzystania posiadanych przez archiwum pomieszczeń, sporządzenia odpowiednich planów w tym zakresie, czy weryfikacji zbiorów bibliotecznych. Co ważne, dr Aleksy Bachulski w ogólnej ocenie pracę piotrkowskich archiwistów określił jako „sumienną i pożyteczną”.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-07-11
Data publikacji:2019-07-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Aleksy Piasta
Liczba odwiedzin:248