Polsko-ukraińska konferencja naukowa i prezentacja wystawy w Mikołajowie (Ukraina)

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

15 grudnia 2018

W dniach 9-12 grudnia 2018 r. z wizytą służbową na Ukrainie przebywali przedstawiciele Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim – dr Tomasz Matuszak (dyrektor archiwum), dr Maciej Hubka i mgr Michał Ordak. Delegacja piotrkowskich archiwistów wzięła udział w obradach polsko-ukraińskiej konferencji naukowej oraz prezentacjach wystawy materiałów archiwalnych.

W dniu 10 grudnia 2018 r. w Czarnomorskim Narodowym Uniwersytecie im. P. Mohyły w Mikołajowie miały miejsce obrady okrągłego stołu „Ukraina-Polska: źródła – archiwa – historia”. Organizatorem konferencji ze strony polskiej było Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim oraz Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Odessie. Ze strony ukraińskiej w organizację wydarzenia włączyły się następujące instytucje: Instytut Badawczy „Polonistyka” Czarnomorskiego Narodowego Uniwersytetu im. P. Mohyły w Mikołajowie, Archiwum Państwowe Obwodu Mikołajowskiego, a także Instytut Archeologii Ukrainy i Źródłoznawstwa im. M.S. Hrushevskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy – Oddział w Mikołajowie, Centrum Narodowego Związku Historii Lokalnej Ukrainy oraz Mikołajowskie Regionalne Stowarzyszenie Polaków. Podczas obrad okrągłego stołu trzy referaty wygłosili piotrkowscy archiwiści. Dr Tomasz Matuszak wystąpił z prelekcją pt. „W stulecie niepodległości. Archiwa polskie wczoraj i dziś”. Dr Maciej Hubka wygłosił referat pt. „Materiały archiwalne jako podstawa działań edukacyjnych – wybrane zagadnienia”, zaś mgr Michał Ordak zaprezentował „Dostęp do źródeł a nowoczesna technologia. Przykłady rozwiązań przyjętych w archiwach polskich”. Moderatorem obrad była dr Olga Morozova – dyrektor Instytutu Badawczego „Polonistyka”, zaś uczestnikami konferencji byli również przedstawiciele władz uczelni – JM Rektor prof. Leonid Klimenko i prorektor dr hab. Wołodymir Beglica, Wicekonsul RP w Odessie – Sebastian Zagdański, a także pozostali współorganizatorzy oraz studenci.

Ważnym punktem programu dnia było uroczyste otwarcie wystawy pt. „Ukraińskie ślady na ziemi piotrkowskiej” przygotowanej przez Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim przy wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Ekspozycja składająca się z dwudziestu bogato ilustrowanych plansz w systemie roll-up powstała w oparciu o zasób piotrkowskiego archiwum. Zawarte na ekspozycji komentarze historyczne i opisy opracowane zostały w dwóch wersjach językowych (polskiej i ukraińskiej). Dla uczestników wernisażu dostępny był również dwujęzyczny katalog, którego wersja elektroniczna opublikowana jest  również na stronie piotrkowskiego archiwum.

W dniu 11 grudnia 2018 r. ciesząca się wielkim zainteresowaniem społeczności lokalnej wystawa „Ukraińskie ślady na ziemi piotrkowskiej” prezentowana była również w siedzibie Archiwum Państwowego Obwodu Mikołajowskiego. Uroczysty wernisaż ekspozycji prowadzony był przez dr hab. Larysę Levchenko – dyrektor mikołajowskiego archiwum oraz dr. Tomasza Matuszaka. W wydarzeniu tym udział wzięli ukraińscy parlamentarzyści, przedstawiciele władz regionalnych oraz szeregu instytucji kultury i organizacji społecznych, w tym liczni reprezentanci Polonii z Odessy i Mikołajowa. Wystawa spotkała się ze znaczącym zainteresowaniem ze strony mediów, czego przykładem był nie tylko udział reporterów telewizji i prasy, lecz także obszerny wywiad udzielony przez dyrektorów archiwów z Mikołajowa i Piotrkowa Trybunalskiego w studio stacji telewizyjnej, w ramach audycji „Temat Dnia”.

Partnerzy i uczestnicy wydarzeń współorganizowanych przez Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim wielokrotnie podkreślali chęć dalszej archiwalnej i naukowej współpracy w ramach kolejnych przedsięwzięć, zaś obszerne opisy konferencji oraz wernisaży wystawy znalazły się również na stronach internetowych ukraińskich partnerów.

 

Państwowa Archiwalna Służba Ukrainy

http://www.archives.gov.ua/News/2018/2018_12_10.php

http://www.archives.gov.ua/News/2018/2018_12_11.php

Archiwum Państwowe Obwodu Mikołajowskiego

http://mk.archives.gov.ua/newsm/935-news-11122018.html

Czarnomorski Narodowy Uniwersytet im. P. Mohyły w Mikołajowie

https://chmnu.edu.ua/25649-2/

https://chmnu.edu.ua/petro-mohyla-tv-kruglij-stil-ukrayina-polshha-arhivi-dzherela-istoriya-u-chnu-im-petra-mogili

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Okrągły stół „Ukraina-Polska: źródła – archiwa – historia”

  Okrągły stół „Ukraina-Polska: źródła – archiwa – historia”

 • Powiększ zdjęcie Okrągły stół „Ukraina-Polska: źródła – archiwa – historia”

  Okrągły stół „Ukraina-Polska: źródła – archiwa – historia”

 • Powiększ zdjęcie Okrągły stół „Ukraina-Polska: źródła – archiwa – historia”

  Okrągły stół „Ukraina-Polska: źródła – archiwa – historia”

 • Powiększ zdjęcie Okrągły stół „Ukraina-Polska: źródła – archiwa – historia”

  Okrągły stół „Ukraina-Polska: źródła – archiwa – historia”

 • Powiększ zdjęcie Okrągły stół „Ukraina-Polska: źródła – archiwa – historia”

  Okrągły stół „Ukraina-Polska: źródła – archiwa – historia”

 • Powiększ zdjęcie Okrągły stół „Ukraina-Polska: źródła – archiwa – historia”

  Okrągły stół „Ukraina-Polska: źródła – archiwa – historia”

 • Powiększ zdjęcie Okrągły stół „Ukraina-Polska: źródła – archiwa – historia”

  Okrągły stół „Ukraina-Polska: źródła – archiwa – historia”

 • Powiększ zdjęcie Okrągły stół „Ukraina-Polska: źródła – archiwa – historia”

  Okrągły stół „Ukraina-Polska: źródła – archiwa – historia”

 • Powiększ zdjęcie Okrągły stół „Ukraina-Polska: źródła – archiwa – historia”

  Okrągły stół „Ukraina-Polska: źródła – archiwa – historia”

 • Powiększ zdjęcie Okrągły stół „Ukraina-Polska: źródła – archiwa – historia”

  Okrągły stół „Ukraina-Polska: źródła – archiwa – historia”

 • Powiększ zdjęcie Okrągły stół „Ukraina-Polska: źródła – archiwa – historia”

  Okrągły stół „Ukraina-Polska: źródła – archiwa – historia”

 • Powiększ zdjęcie Okrągły stół „Ukraina-Polska: źródła – archiwa – historia”

  Okrągły stół „Ukraina-Polska: źródła – archiwa – historia”

 • Powiększ zdjęcie Okrągły stół „Ukraina-Polska: źródła – archiwa – historia”

  Okrągły stół „Ukraina-Polska: źródła – archiwa – historia”

 • Powiększ zdjęcie Okrągły stół „Ukraina-Polska: źródła – archiwa – historia”

  Okrągły stół „Ukraina-Polska: źródła – archiwa – historia”

 • Powiększ zdjęcie Okrągły stół „Ukraina-Polska: źródła – archiwa – historia”

  Okrągły stół „Ukraina-Polska: źródła – archiwa – historia”

 • Powiększ zdjęcie Wernisaż wystawy w Czarnomorskim Narodowym Uniwersytecie im. P. Mohyły w Mikołajowie

  Wernisaż wystawy w Czarnomorskim Narodowym Uniwersytecie im. P. Mohyły w Mikołajowie

 • Powiększ zdjęcie Wernisaż wystawy w Czarnomorskim Narodowym Uniwersytecie im. P. Mohyły w Mikołajowie

  Wernisaż wystawy w Czarnomorskim Narodowym Uniwersytecie im. P. Mohyły w Mikołajowie

 • Powiększ zdjęcie Wernisaż wystawy w Czarnomorskim Narodowym Uniwersytecie im. P. Mohyły w Mikołajowie

  Wernisaż wystawy w Czarnomorskim Narodowym Uniwersytecie im. P. Mohyły w Mikołajowie

 • Powiększ zdjęcie Wernisaż wystawy w Czarnomorskim Narodowym Uniwersytecie im. P. Mohyły w Mikołajowie

  Wernisaż wystawy w Czarnomorskim Narodowym Uniwersytecie im. P. Mohyły w Mikołajowie

 • Powiększ zdjęcie Wernisaż wystawy w Czarnomorskim Narodowym Uniwersytecie im. P. Mohyły w Mikołajowie

  Wernisaż wystawy w Czarnomorskim Narodowym Uniwersytecie im. P. Mohyły w Mikołajowie

 • Powiększ zdjęcie Wernisaż wystawy w Czarnomorskim Narodowym Uniwersytecie im. P. Mohyły w Mikołajowie

  Wernisaż wystawy w Czarnomorskim Narodowym Uniwersytecie im. P. Mohyły w Mikołajowie

 • Powiększ zdjęcie Wernisaż wystawy w Czarnomorskim Narodowym Uniwersytecie im. P. Mohyły w Mikołajowie

  Wernisaż wystawy w Czarnomorskim Narodowym Uniwersytecie im. P. Mohyły w Mikołajowie

 • Powiększ zdjęcie Wernisaż wystawy w Czarnomorskim Narodowym Uniwersytecie im. P. Mohyły w Mikołajowie

  Wernisaż wystawy w Czarnomorskim Narodowym Uniwersytecie im. P. Mohyły w Mikołajowie

 • Powiększ zdjęcie Wernisaż wystawy w Czarnomorskim Narodowym Uniwersytecie im. P. Mohyły w Mikołajowie

  Wernisaż wystawy w Czarnomorskim Narodowym Uniwersytecie im. P. Mohyły w Mikołajowie

 • Powiększ zdjęcie Wizyta robocza w Archiwum Państwowym Obwodu Mikołajowskiego

  Wizyta robocza w Archiwum Państwowym Obwodu Mikołajowskiego

 • Powiększ zdjęcie Wizyta robocza w Archiwum Państwowym Obwodu Mikołajowskiego

  Wizyta robocza w Archiwum Państwowym Obwodu Mikołajowskiego

 • Powiększ zdjęcie Wizyta robocza w Archiwum Państwowym Obwodu Mikołajowskiego

  Wizyta robocza w Archiwum Państwowym Obwodu Mikołajowskiego

 • Powiększ zdjęcie Wizyta robocza w Archiwum Państwowym Obwodu Mikołajowskiego

  Wizyta robocza w Archiwum Państwowym Obwodu Mikołajowskiego

 • Powiększ zdjęcie Wizyta robocza w Archiwum Państwowym Obwodu Mikołajowskiego

  Wizyta robocza w Archiwum Państwowym Obwodu Mikołajowskiego

 • Powiększ zdjęcie Wizyta robocza w Archiwum Państwowym Obwodu Mikołajowskiego

  Wizyta robocza w Archiwum Państwowym Obwodu Mikołajowskiego

 • Powiększ zdjęcie Wizyta robocza w Archiwum Państwowym Obwodu Mikołajowskiego

  Wizyta robocza w Archiwum Państwowym Obwodu Mikołajowskiego

 • Powiększ zdjęcie Wizyta robocza w Archiwum Państwowym Obwodu Mikołajowskiego

  Wizyta robocza w Archiwum Państwowym Obwodu Mikołajowskiego

 • Powiększ zdjęcie Wizyta robocza w Archiwum Państwowym Obwodu Mikołajowskiego

  Wizyta robocza w Archiwum Państwowym Obwodu Mikołajowskiego

 • Powiększ zdjęcie Wizyta robocza w Archiwum Państwowym Obwodu Mikołajowskiego

  Wizyta robocza w Archiwum Państwowym Obwodu Mikołajowskiego

 • Powiększ zdjęcie Wizyta robocza w Archiwum Państwowym Obwodu Mikołajowskiego

  Wizyta robocza w Archiwum Państwowym Obwodu Mikołajowskiego

 • Powiększ zdjęcie Wizyta robocza w Archiwum Państwowym Obwodu Mikołajowskiego

  Wizyta robocza w Archiwum Państwowym Obwodu Mikołajowskiego

 • Powiększ zdjęcie Uroczyste otwarcie wystawy w Archiwum Państwowym Obwodu Mikołajowskiego

  Uroczyste otwarcie wystawy w Archiwum Państwowym Obwodu Mikołajowskiego

 • Powiększ zdjęcie Uroczyste otwarcie wystawy w Archiwum Państwowym Obwodu Mikołajowskiego

  Uroczyste otwarcie wystawy w Archiwum Państwowym Obwodu Mikołajowskiego

 • Powiększ zdjęcie Uroczyste otwarcie wystawy w Archiwum Państwowym Obwodu Mikołajowskiego

  Uroczyste otwarcie wystawy w Archiwum Państwowym Obwodu Mikołajowskiego

 • Powiększ zdjęcie Uroczyste otwarcie wystawy w Archiwum Państwowym Obwodu Mikołajowskiego

  Uroczyste otwarcie wystawy w Archiwum Państwowym Obwodu Mikołajowskiego

 • Powiększ zdjęcie Uroczyste otwarcie wystawy w Archiwum Państwowym Obwodu Mikołajowskiego

  Uroczyste otwarcie wystawy w Archiwum Państwowym Obwodu Mikołajowskiego

 • Powiększ zdjęcie Uroczyste otwarcie wystawy w Archiwum Państwowym Obwodu Mikołajowskiego

  Uroczyste otwarcie wystawy w Archiwum Państwowym Obwodu Mikołajowskiego

 • Powiększ zdjęcie Uroczyste otwarcie wystawy w Archiwum Państwowym Obwodu Mikołajowskiego

  Uroczyste otwarcie wystawy w Archiwum Państwowym Obwodu Mikołajowskiego

 • Powiększ zdjęcie Uroczyste otwarcie wystawy w Archiwum Państwowym Obwodu Mikołajowskiego

  Uroczyste otwarcie wystawy w Archiwum Państwowym Obwodu Mikołajowskiego

 • Powiększ zdjęcie Uroczyste otwarcie wystawy w Archiwum Państwowym Obwodu Mikołajowskiego

  Uroczyste otwarcie wystawy w Archiwum Państwowym Obwodu Mikołajowskiego

 • Powiększ zdjęcie Uroczyste otwarcie wystawy w Archiwum Państwowym Obwodu Mikołajowskiego

  Uroczyste otwarcie wystawy w Archiwum Państwowym Obwodu Mikołajowskiego

 • Powiększ zdjęcie Uroczyste otwarcie wystawy w Archiwum Państwowym Obwodu Mikołajowskiego

  Uroczyste otwarcie wystawy w Archiwum Państwowym Obwodu Mikołajowskiego

 • Powiększ zdjęcie Uroczyste otwarcie wystawy w Archiwum Państwowym Obwodu Mikołajowskiego

  Uroczyste otwarcie wystawy w Archiwum Państwowym Obwodu Mikołajowskiego

 • Powiększ zdjęcie Uroczyste otwarcie wystawy w Archiwum Państwowym Obwodu Mikołajowskiego

  Uroczyste otwarcie wystawy w Archiwum Państwowym Obwodu Mikołajowskiego

 • Powiększ zdjęcie Uroczyste otwarcie wystawy w Archiwum Państwowym Obwodu Mikołajowskiego

  Uroczyste otwarcie wystawy w Archiwum Państwowym Obwodu Mikołajowskiego

 • Powiększ zdjęcie Uroczyste otwarcie wystawy w Archiwum Państwowym Obwodu Mikołajowskiego

  Uroczyste otwarcie wystawy w Archiwum Państwowym Obwodu Mikołajowskiego

 • Powiększ zdjęcie Wizyta w Muzeum Budownictwa Okrętowego i Floty w Mikołajowie

  Wizyta w Muzeum Budownictwa Okrętowego i Floty w Mikołajowie

 • Powiększ zdjęcie Wizyta w Muzeum Budownictwa Okrętowego i Floty w Mikołajowie

  Wizyta w Muzeum Budownictwa Okrętowego i Floty w Mikołajowie

 • Powiększ zdjęcie Wizyta w Muzeum Budownictwa Okrętowego i Floty w Mikołajowie

  Wizyta w Muzeum Budownictwa Okrętowego i Floty w Mikołajowie

 • Powiększ zdjęcie Wizyta w Muzeum Budownictwa Okrętowego i Floty w Mikołajowie

  Wizyta w Muzeum Budownictwa Okrętowego i Floty w Mikołajowie

 • Powiększ zdjęcie Wizyta w Muzeum Budownictwa Okrętowego i Floty w Mikołajowie

  Wizyta w Muzeum Budownictwa Okrętowego i Floty w Mikołajowie

 • Powiększ zdjęcie Wizyta w Muzeum Budownictwa Okrętowego i Floty w Mikołajowie

  Wizyta w Muzeum Budownictwa Okrętowego i Floty w Mikołajowie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-12-15
Data publikacji:2018-12-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Michał Ordak
Liczba odwiedzin:279