Ukraińskie ślady na ziemi piotrkowskiej - katalog wystawy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

4 grudnia 2018

Ukraińskie ślady na ziemi piotrkowskiej. Dokumenty z zasobu Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim. Katalog wystawy/Українські сліди на пйотрковській землі. Документи зі збірки Державного архіву у Пйотркові Трибунальському. Каталог виставки, oprac. T. Matuszak, A. Piasta, M. Hubka, Piotrków Trybunalski 2017, ss. 12.

Celem wystawy jest przybliżenie szerokiemu, a przede wszystkim międzynarodowemu gronu odbiorców wydarzeń związanych z dziejami relacji polsko-ukraińskich w początku XX wieku. Relacje te kształtowały się wówczas jako konsekwencja przebiegu zarówno I wojny światowej, jak i dążeń niepodległościowych obu sąsiadujących ze sobą narodów. Okoliczności te przejawiały się m.in. wojennymi migracjami ludności, a także trudami żołnierskich losów – w wyniku czego w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego w tym okresie znalazła się duża grupa ludności określająca się jako mieszkańcy Ukrainy. Jako przybysze, dzielili oni z Polakami trudy życia w regionie silnie dotkniętym stratami wojennymi i wynikającymi z tego wszelkimi niedostatkami. Ważnymi świadectwami tych procesów i wydarzeń są materiały archiwalne, przechowywane w zasobie Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Realizacja wystawy o tak określonym celu zakładała opracowanie mobilnej wystawy archiwalnej, przygotowanej na podstawie zasobu Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, przy wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie oraz Fundacji „NIEDALEKO” w Piotrkowie Trybunalskim. Ekspozycja ta prezentowana była i jest na terytorium Ukrainy dzięki wsparciu ze strony tamtejszych placówek konsularnych RP oraz Fundacji „Niedaleko” w Równem.

Na barwnej, liczącej dwadzieścia bogato ilustrowanych materiałami archiwalnymi plansz wystawie, ukazana została dokumentacyjna spuścizna kontaktów polsko-ukraińskich na ziemi piotrkowskiej w początkach XX wieku. Zarówno komentarze historyczne, jak i opisy poszczególnych dokumentów sporządzone zostały w dwóch wersjach językowych: polskiej i ukraińskiej. Autorami komentarzy historycznych są archiwiści i historycy, posiadający duże doświadczenie badawcze i popularyzatorskie w kontekście dziejów Piotrkowa Trybunalskiego i jego regionu. Dzięki temu treść ekspozycji jest przystępna dla szerokiego grona adresatów.

 

Poniżej link do pobrania publikacji:

Ukrainskie slady na ziemi piotrkowskiej - katalog.pdf

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-12-04
Data publikacji:2018-12-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Michał Ordak
Liczba odwiedzin:469