Zbiory kartograficzno-geodezyjne w zasobie Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

19 kwietnia 2018

Spośród wielu rodzajów dokumentacji, pod względem formy i treści wyróżnia się dokumentacja kartograficzna. Archiwalne mapy i plany niosą ze sobą nie tylko poważny ładunek informacyjny o zmianach w krajobrazie historycznym, lecz poprzez nierzadko barwną i atrakcyjną dla oka postać fizyczną, chętnie wykorzystywane są na potrzeby wystaw, czy też publikacji źródłowych.

W zasobie Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim przechowywanych jest przynajmniej kilka tysięcy planów i operatów geodezyjnych, przede wszystkim znajdują się one w ogólnym Zbiorze planów i map i obejmują okres od końca XVIII do czasów najnowszych. Do najcenniejszych należy pochodzący z lat dwudziestych XIX w. plan Piotrkowa wykonany przez mierniczego (jeometrę) Wilhelma Bergemanna. W zasadzie aż do wybuchu pierwszej wojny światowej plan ten służył jako wzór do pomiarów miasta. Interesujące i cenne efekty pracy dawnych geodetów można znaleźć w setkach tomów ksiąg hipotecznych dóbr ziemskich i nieruchomości miejskich z obszaru byłego województwa piotrkowskiego. Pojedyncze egzemplarze planów załączano także do niektórych aktów notarialnych spisywanych w kancelariach notarialnych działających przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie a także przy sądach pokoju i sądach grodzkich. Obszerny zbiór operatów geodezyjnych odnaleźć też można w pozostałości po powiatowych biurach geodezji w Bełchatowie, Piotrkowie i Radomsku.

Prezentowana Państwu wystawa wiąże się z ważnym wydarzeniem, jakim jest obradujący w Piotrkowie Trybunalskim w dniach 19-21 kwietnia 2018 roku II Kongres Geodetów Polskich. Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, obejmując ogólnopolski zjazd geodetów swym patronatem podjęło się realizacji niniejszej ekspozycji. Dzięki swej elektronicznej postaci jest ona dostępna nie tylko w okresie trwania obrad kongresu, lecz również pozwoli na zapoznanie się z mapami i planami z naszego zasobu w dłuższym odstępie czasu– wychodząc tym samym naprzeciw wszystkim miłośnikom historii i źródeł o niej mówiących.

 

sygn. 325, Plan osady Seweryn w powiecie piotrkowskim
sporządzony w 1868 r. przez geometrę Antoniego Schumana

 

sygn. 332, Plan osady Bagno w powiecie piotrkowskim sporządzony w 1869 r. przez geometrę I. Zawadzkiego

 

sygn. 339a, Plan osady Józefina w powiecie piotrkowskim
sporządzony w 1870 r. przez geometrę Seweryna Kozłowskiego

 

sygn. 339b, Plan Kolonii Porośle w powiecie piotrkowskim
sporządzony w 1870 r. przez geometrę Seweryna Kozłowskiego

 

sygn. 339c, Plan Kolonii Pieńki w powiecie piotrkowskim
sporządzony w 1870 r. przez geometrę Seweryna Kozłowskiego

 

sygn. 396b, Plan podziału pastwiska należącego do wsi Kęszyn w powiecie piotrkowskim
sporządzony w 1918 r. przez geometrę Zygmunta Bucholca

 

 

sygn. 2452, Plan nieruchomości Icka i Klary Weinbergów
położonej w Piotrkowie przy Placu Czarnieckiego sporządzony w 1925 r. przez inżyniera miejskiego M. Cytra

 

sygn. 89, Plan rozparcelowanych dóbr Parzniewice w powiecie piotrkowskim
sporządzony w 1926 r. przez mierniczego M. Mutimowicza

 

sygn. 1434, Plan majątku Moszczenica w powiecie piotrkowskim
sporządzony w 1931 r. przez mierniczego Z. Gilewskiego

 

sygn. 2860, Plan targowicy miasteczka Rozprza w powiecie piotrkowskim
sporządzony w 1933 r. przez mierniczego Hugo Hermela

 

sygn. 461, Plan wsi Nowa Wieś w powiecie piotrkowskim
sporządzony w 1936 r. przez mierniczego Z. Potockiego i rysownika Franciszka Henryka Piotrowskiego

 

sygn. 522, Plan Kolonii Modrzewek w powiecie piotrkowskim
sporządzony w 1937 r. przez mierniczego Z. Potockiego i rysownika Franciszka Henryka Piotrowskiego

 

sygn. 324, Plan ziem wydzielonych komornikom państwowym z Folwarku Krzyżanów w powiecie piotrkowskim
sporządzony w latach międzywojennych przez geometrę Antoniego Schumana

 

sygn. 547, Plan Folwarku Majków w powiecie piotrkowskim
sporządzony w 1939 r. przez mierniczego H. Tomczyka

 

sygn. 268, Plan Kolonii Aleksandrów w powiecie piotrkowskim sporządzony w 1939 r.

 

sygn. 502, Plan sytuacyjny wsi Mierzyn w powiecie piotrkowskim sporządzony w okresie okupacji niemieckiej

 

sygn. 2477, Mapa topograficzna południowej części okupacyjnego powiatu łaskiego

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-04-19
Data publikacji:2018-04-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Michał Ordak
Liczba odwiedzin:676